Brandsma's Pleats


Biologisch Dynamische Melkveehouderij te Bolsward
 

De pleats van de Brandsma's bestaat 155 jaar!

Sinds 1861 staat op Ugoklooster 1 in Bolsward onze melkveehouderij. Wij zijn de vijfde generatie Brandsma's in een bedrijf met een lange geschiedenis. Begin 2016 vonden we het tijd voor een hierbij passende naam. Als vanzelfsprekend ontstond Brandsma's Pleats.

Onze ouders Henk en Lamkje zijn in 1988 biologisch dynamisch gaan boeren. 


De koe zoveel mogelijk in haar waarde laten en de natuur zo veel mogelijk haar gang laten gaan zijn belangrijke waarden binnen ons bedrijf, zoals:

- het behouden van de hoorns

- het weigeren van oormerken

- antibiotica-vrij boeren; we proberen ziekte te voorkomen en behandelen met natuurlijke middelen

- dag en nacht beweiding (zolang de wei niet te nat is)

- goede zorg voor de bodem

- zoveel mogelijk voer van eigen land (daarom een hectare per koe)

- natuur- en weidevogelbeheer


Melk en vlees verkoop

Wij leveren onze melk aan Zuiver Zuivel

Iedere vrijdag kunt u tussen 17 en 18 uur rauwe melk bij ons op de pleats kopen. Neem zelf flessen of een emmer mee. 

Bovendien hebben wij regelmatig vlees te koop. U kunt hier zien wat wij op dit moment aanbieden.


Tot ziens op Brandsma's Pleats!

Wytze en Hedwig Brandsma